Přihláška

Penezenka

Cena

11900,- / 9900,- / osoba

* Cena je uvedena bez DPH

  • 11900,- / pro 1 účastníka
  • 9900,- / pro 2 a více účastníků z jedné společnosti
  • 9900,- / early birds pro včasné přihlášení 1 účastníka do 16.11.2014
Datum

4. prosince 2014

Mapa

Hotel Holiday Inn
Na Pankráci 15/1684
140 21 Praha 4
Recepce: 296 895 000
web
email
Parkování: v hotelu 50 Kč/hod. (max 250 Kč/den)

Objednat vstup na akci CFO Outlook

Počet osob1 až 3
9 číslic bez mezer
bez mezer

Fakturační adresu zadejte jen pokud se liší od již uvedené!
Zúčastním se večerního programu – Vánočního setkání CAFIN (akce je zahrnuta v poplatku za konferenci) :
Jsem člen CAFIN (Česká asociace pro finanční řízení) :Přihlášením souhlasíte s následujícími storno podmínkami:

  • Při stornování konference 15 - 8 pracovních dnů (před zahájením konference) je účtován storno poplatek ve výši 1000 Kč za každého odhlášeného účastníka.
  • Při odhlášení se z konference 7 – 4 pracovní dny (před zahájením konference) je účtován stornopoplatek ve výši 50% ceny konference za každého odhlášeného účastníka.
  • Při odhlášení během posledních 3 pracovních dnů před datem konání konference nebo neúčasti bez předchozího odhlášení účtujeme celý účastnický poplatek.
  • Tyto poplatky odpadají, pokud je jmenován náhradní účastník.
  • Pořadatel (CAFIN) si vyhrazuje právo na případné změny v programu či místa konání. Dojde-li ke změně v konference nebo k jejímu zrušení, bude účastník konference neprodleně informován prostřednictvím zákaznického centra (sms, e-mail) CAFIN. V případě zrušení konference klientovi vzniká nárok na vrácení celého účastnického poplatku (převodem na jeho účet nejpozději do 14 dnů).

Mohlo by Vás zajímat ...